Hải Dương

Hoàn Mỹ Hải Dương

Lô 114.03, Đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

0984 04 6969